Nuspojave kortikosteroida

Glukokortikoidi imaju dejstvo na metabolizam glukoze, proteina i masti, a takođe i dugoročno prilagođavanje organizma na stresne situacije.
Mineralokortikoidi učestvuju u regulaciji koncentracije elektrolita u organizmu (natrijum, kalijum), a glavni predstavnik je aldosteron, hormon koji pojačava resorpciju natrijuma u bubrežnim kanalićima i izbacivanje kalijuma u urin.
Na imunološki sistem deluju ubrzo nakon davanja, koriste za postizanje brzog kliničkog poboljšanja pre nego što počnu da deluju drugi lekovi. Kortikosteroidi se koriste za lečenje inflamatornih i autoimunih poremećaja. Oni poboljšavaju  stanje imunološkog odgovora.
Pored značajnih terapijskih efekata koje imaju, mogu dovesti  i do pojave većeg broja neželjenih efekata, posebno kada se dugotrajno uzimaju. Njihova upotreba van nadzora lekara može dovesti do neželjenih reakcija, jer deluje hormonski, pretežno u pogledu adrenalina (poremećaj adrenalina može izazvati srčane smetnje). Zato se primenjuju u samo u težim slučajevima, i obično terapija traje relativno kratko uz nadzor lekara.

Nuspojave kortikosteroida

nuspojave kortikosteroida

Media:

nuspojave kortikosteroida

http://buy-steroids.org